Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

«ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ», τόμος 4ος (2014), σελ. 356

Από τις αρχές Ιανουαρίου 2015 βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία και διατίθεται ο 4ος τόμος (2014) του ετησίου περιοδικού επιστημονικού συγγράμματος «Θεσσαλικά Μελετήματα», το οποίο εκδίδει η Φιλολογική, Ιστορική, Αρχαιολογική, Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.) σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη. Ο εν λόγω τόμος των 356 σελίδων περιέχει πλούσια φιλολογική, ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική ύλη. Όπως οι προηγούμενοι, έτσι και ο 4ος τόμος έχει καλαίσθητη βιβλιοδεσία και γενικά είναι μια σπουδαία και προσεγμένη έκδοση. Ειδικότερα ο τόμος αυτός περιλαμβάνει:

­Α. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΡΙΒΑ, εκπ/κού ΠΕ – υποψ. δρος Παν/μίου Ιωαννίνων,
- Το μεταφραστικό και εκδοτικό έργο του εκ Τυρνάβου λογίου Δημητρίου Αλεξανδρίδη (σελ. 7-36).

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠAΠΠΑ, δρος λατινικής φιλολογίας,
- Η ελληνική μετάφραση των λατινικών παραθεμάτων της Αστρονομίας του Lalande από τον Δανιήλ Φιλιππίδη (σελ. 37-56).

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΪΤΗ, θεολόγου,
- Θεσσαλοί εκπρόσωποι της ψαλτικής τέχνης (σελ. 57-72).

Β. ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ, φιλολόγου – δρος ιστορίας της Εκπαίδευσης,
- Ιωάννης (Γιάγκος) Μαυροπούλης, ένας μάρτυρας του εκπαιδευτικού έργου (σελ. 75-88).

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΝΗΜΑ, φιλολόγου - δρος ιστορίας,
- Η συμμετοχή των Θεσσαλών στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1917-1918) και την Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922). Αγώνες και Νεκροί (σελ. 89-214).

ΒΑΣΙΛΗ ΠΛΑΤΗ, φιλολόγου – δρος ιστορίας,
- Πολιτικές περιπλοκές του αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία: από τις πελατειακές σχέσεις εξάρτησης στην ελευθερία του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» (σελ. 215-230).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ, φιλολόγου – δρος βυζαντινής φιλολογίας,
- «Τότε δὴ καὶ ὁ μέγας ἐν βασιλεῦσι Κωνσταντῖνος αὐτὸν ὑπεδέξατο». Η συνάντηση Μεγάλου Κωνσταντίνου και αγίου Αχιλλίου (σελ. 231-239).

Γ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑ, δ/ντριας Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων,
ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ, αρχαιολόγου,
- Το οθωμανικό λουτρό, ένα άγνωστο έργο του αρχιτέκτονα Σινάν στην πόλη των Τρικάλων (σελ. 243-254).

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΥ, δρος προϊστορικής αρχαιολογίας – παλαιοτεχνολόγου,
- Τα διαμπερή ανοίγματα των οχυρωματικών περιβόλων του κάστρου των Τρικάλων και ο ρόλος τους στην αμυντική λειτουργία (σελ. 255-280)

Δ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΤΟΥΛΑ, φιλολόγου,
- Παιδικά παραδοσιακά παιχνίδια και τραγούδια στην περιοχή Παλαμά Καρδίτσης (σελ. 283-342). 
 
- Νέα Θεσσαλικά Βιβλία (σελ. 343-346) - Βιβλιοκρισίες (347-353) - Οδηγίες προς τους Συνεργάτες (355-356).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου