Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Φ.Ι.ΛΟ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσμου Τρικάλων, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 25ης Ιανουαρίου 2011, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Θεόδωρος Νημάς, πρόεδρος,
Άννα Ντιναπόγια-Λιακατσίδα, αντιπρόεδρος,
Ηλίας Κεφάλας, γεν. γραμματέας,
Ελένη Γιοντζή, ειδ. γραμματέας,
Παρασκευή Λάππα-Πουλιανίτη, ταμίας,
Ελένη Τζαβέλλα, μέλος,
Δημήτριος Παπαβασιλείου, μέλος.
Για την ­Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι­:
Νικόλαος Ζιώγας, Ναυσικά Μουλά,Παναγιώτα Φασούλα.