Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Η Σύμπραξη Grundtvig

Από τον Αύγουστο του 2008 ο Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων συμμετέχει στην εκπαιδευτική σύμπραξη με τίτλο EUROPEAN HERITAGE FOR AN ACTIVE EUROPEAN CITIZENSHIP THROUGH INTERCULTURAL DIALOGUE (Ευρωπαϊκή κληρονομιά για μια ενεργή ευρωπαϊκή πολιτεία μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου). Αυτή είναι το αποτέλεσμα του σεμιναρίου εξεύρεσης εταίρων, που έλαβε χώρα στη Βουλγαρία, 30 Νοεμ. - 2 Δεκ. 2006 «Θησαυροί από το Παρελθόν και το Παρόν. Ευρωπαϊκή κληρονομιά μέσω του Διαπολιτισμικού διαλόγου»

Εταίροι από την Βερόνα (Ιταλία), την Bignol (Τουρκία), την Cuenca (Ισπανία), τη Βαρσοβία (Πολωνία), τα Τρίκαλα (Ελλάδα), το Le Puy-en-Veley (Γαλλία), την Utena (Λιθουανία) και τη Λευκωσία (Κύπρος), στοχεύουν να συμβάλουν στη διατήρηση και δημοσιοποίηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς των πόλεων/περιοχών τους για τις παρούσες και μέλλουσες γενιές.

Η γενική ιδέα του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μια ενεργή ευρωπαϊκή πολιτεία για τον καθένα, μια επίγνωση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, μέσα από τη γνώση της πολιτιστικής/ιστορικής κληρονομιάς των συνεργαζόμενων χωρών. Η ξένη γλώσσα γίνεται ένα εργαλείο για τη σωστή συμμετοχή στην οικονομία και την πολιτιστική ζωή της Ευρώπης.

Οι ιδιαίτεροι στόχοι του προγράμματος είναι να συνεισφέρει στη διαδικασία διάδοσης και κατανόησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ των μελών του Συνδέσμου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, να ενθαρρύνει τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των ευρωπαϊκών χωρών, την ανάπτηξη δεξιοτήτων στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην επικοινωνία με ιδρύματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στα ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig, που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Στην Σύμπραξη μαζί με τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. συμμετέχουν τα εξής ιδρύματα:
1. Το Κέντρο Διαρκούς Εκπαίδευσης Δασκάλων της Cuenca (Ισπανία), ως συντονιστικό ίδρυμα
2. Ο Όμιλος για τον Ιστορικό Διάλογο και Έρευνα (AHDR) (Λευκωσία, Κύπρος)
3. Ο φορέας GRETA du Velay (Le-Puy-en-Velay, Γαλλία)
4. Ο Ευρωπαϊκός Πόλος για τη Γνώση (Βερόνα, Ιταλία)
5. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Utena A. & M. Miskiniai (Utena, Λιθουανία)
6. Το Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της περιφέρειας της Mazowia(Βαρσοβία, Πολωνία)
7. Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Σχολείου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της Ανατολίας (Bingol, Τουρκία)
Η συνεργασία όλων αυτών των φορέων σκοπό έχει να προβάλλει την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και να γεφυρώσει λαούς, πολιτισμούς και εκπαιδευτικές μεθοδολογίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου