Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Έρευνα για την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα

Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Grundtvig πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες, τοπικής εμβέλειας, σχετικά με την σχέση των μελών της ομάδας υλοποίησης του προγράμματος, των μελών του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και ενδεικτικού μέρους της τοπικής κοινωνίας με την Ευρώπη και τον κόσμο. Μέσα από δυο ερωτηματολόγια, κοινά για όλους τους συμμετέχοντες στη Σύμπραξη (Ιταλούς, Ισπανούς, Λιθουανούς, Γάλλους, Τούρκους, Κύπριους, Πολωνούς), κατατέθηκαν απόψεις των συμπολιτών μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την δημιουργία μιας κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας και τους τομείς της ζωής, οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από αυτή τη συνύπαρξη των ευρωπαϊκών λαών.
Συγκεκριμένα η έρευνα απευθύνθηκε κατά κύριο λόγο σε εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, αφού τα μέλη της ομάδας είναι στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικοί σε διάφορα σχολεία της πόλης και της περιφέρειας. Άλλοι επαγγελματικοί χώροι όπου διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια ήταν τα γραφεία των δικαστηρίων, ιδιωτικά επαγγελματικά γραφεία και Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στα τελευταία τα δείγματα ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα γιατί συγκέντρωσαν απόψεις διαφόρων ηλικιών, μορφωτικών επιπέδων και επαγγελματικών πεδίων αλλά και πολλών ανέργων.
Ποικιλία δειγμάτων εξασφαλίστηκε σε σημαντικό βαθμό με τη διανομή ερωτηματολογίων μεταξύ φίλων, συμφοιτητών, συγγενών, οι οποίοι κινούνται σε διαφορετικούς εργασιακούς χώρους (σπουδαστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, συμβασιούχοι, άνεργοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, επαγγελματίες). Έτσι, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε μέρος των κοινωνικών συναναστροφών και αποτέλεσε αντικείμενο έντονης συζήτησης και προβληματισμού μεταξύ της παρέας.
Τελικά απαντήθηκαν, συνήθως με ιδιαίτερη προθυμία, 165 ερωτηματολόγια.
Το θέμα της έρευνας αντιμετωπίστηκε με αρχικό σκεπτικισμό, ως κάτι που ελάχιστα αφορά την τοπική κοινωνία, που έχει διάφορα εσωτερικά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Χρειάστηκε προσπάθεια για να πειστούν κάποια άτομα για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και τοπικής κοινωνίας. Το μορφωτικό επίπεδο και η εργασία του καθενός δεν επηρέασε αυτή την αντιμετώπιση. Αντιθέτως, η ηλικία των ερωτηθέντων επηρέασε τον βαθμό εξοικείωσης με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και διαπολιτισμικού διαλόγου.
Γενικά, διαφάνηκε μια επιμονή σε θέματα κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, κυρίως οικονομικής, εξωτερικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής. Επίσης τονίζεται η ανάγκη σεβασμού των διαφορετικών πολιτισμών που συνυπάρχουν μέσα στην ΕΕ. Σε ό,τι αφορά στις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των πολιτών για την Ευρώπη, υπερισχύουν τα μνημεία της τέχνης και της ιστορίας, η μουσική, η κοινωνική δομή και οι πολιτικές εξελίξεις.
Ένα γενικό πρωταρχικό συμπέρασμα μπορεί να είναι ότι η τοπική κοινωνία της πόλης μας δείχνει ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιλαμβάνεται την άμεση επιρροή των ευρωπαϊκών επιλογών στη ζωή των πολιτών. Ωστόσο, η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας φαίνεται να μην είναι προτεραιότητα στη συνείδηση των ερωτηθέντων.
Το ερωτηματολόγιο διατέθηκε και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://question.dedi.velay.greta.fr/?sid=32512 ενώ η επεξεργασία των αποτελεσμάτων από όλες τις χώρες προσφέρεται από τον ιστότοπο της Σύμπραξης.
Ερωτηματολόγιο.Education for E. Identity

Survey...European Awareness (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου